НАВОДНЯ̀ВАНЕ

НАВОДНЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от наводнявам и от наводнявам се. — Предстоящите строителни задачи след наводняването на тунела. Докладва.. инже‑

нер Стойчо Ташев. Т. Монов, СЧ, 29. Мекият климат, разнообразната растителност, съчетана с наводняването на резервата през значителна част от годината, създават условия за развитието на богата птича фауна. М. Тошков и др., НР, 70. Наводняване на Западна Европа с американски стоки.

Списък на думите по буква