НАВО̀ЗВАНЕ

НАВО̀ЗВАНЕ ср. Отгл. същ. от навозвам и от навозвам се. При суха и бедна почва трябва пък да се предприеме освежаване чрез навозване на компост или добра пръст. Гр, 1906, бр. 13-14, 203.

Списък на думите по буква