НАВОНЯ̀

НАВОНЯ̀. Вж. навонявам2.

Списък на думите по буква