НАВО̀СЪЧВАНЕ

НАВО̀СЪЧВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от навосъчвам и от навосъчвам се; навосъчаване. За подобряване условията на труда и за повишаване на неговата производителност спомогна също така инсталирането в тъкачната фабрика на изобретените у нас специални приспособления за навосъчване на основите. ОФ, 1950, бр. 1756, 4.

Списък на думите по буква