НАВПА̀ТИЯ

НАВПА̀ТИЯ, ж. Морска болест.

— От гр. να?ς 'кораб' + πά2ος 'болест'. — От М. Филипова—Байрова и др., Речник на чуждите думи..., 1982.

Списък на думите по буква