НАВПРЯ̀ГАНЕ

НАВПРЯ̀ГАНЕ ср. Отгл. същ. от навпрягам и от навпрягам се.

Списък на думите по буква