НАВРА̀ТВАНЕ

НАВРА̀ТВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от навратвам и от навратвам се.

Списък на думите по буква