НАВРАТЯ̀ВАНЕ

НАВРАТЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от навратявам и от навратявам се; насъскване.

Списък на думите по буква