НАВРАЧУ̀ВАНЕ

НАВРАЧУ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от наврачувам и от наврачувам се; набайване.

Списък на думите по буква