НАВРЕМЕНЯ̀ВАНЕ

НАВРЕМЕНЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от навременявам; навремяване.

Списък на думите по буква