НАВРЕМЯ̀ВАНЕ

НАВРЕМЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от навремявам; навременяване.

Списък на думите по буква