НАВРЪ̀ЩАНЕ

НАВРЪ̀ЩАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от навръщам2 и от навръщам се; завръщане1.

Списък на думите по буква