НАВРЯ̀КВАНЕ

НАВРЯ̀КВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от навряквам и от навряквам се.

Списък на думите по буква