НАВРЯСКВАНЕ

НАВРЯСКВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от наврясквам и от наврясквам се; наврякване.

Списък на думите по буква