НАВУ̀ЩА

НАВУ̀ЩА мн., ед. (рядко) наву̀ще ср. 1. Четвъртити парчета плат, обикн. вълнен, които се навиват върху крачола от глезена нагоре над цървули като стара, традиционна част от мъжкото облекло; навой. Везаният със сребро елек беше разгърден, червеният му пояс беше смъкнат и се влачеше след него, влачеха се на две педи и ремъците на навущата му. А. Дончев, ВР, 68. Най-идеалната и гиздава носия на котленските овчари е белите като сняг навуща, които дохождат над коленете, завити с черни.. върви или повивки. З. Стоянов, ЗБВ I, 36.

2. Плат, платно за тази част на облеклото. Имаше жени, които и преди работеха, за да печелят, а сега те ставаха все повече. Купуваха вълна, влачеха я и я предяха,.. тъкаха платна, шаяци, навуща. Д. Талев, ПК, 141-142.

Списък на думите по буква