НАВЪ̀ЖДАНЕ

НАВЪ̀ЖДАНЕ ср. Отгл. същ. от навъждам и от навъждам се. В студените морета по-продължителният живот позволява навъждане на повече поколения поради по-продължителния индивидуален живот. Ас. Златаров, Избр. съч. III, 85.

Списък на думите по буква