НАВЪРВОЛЯ̀ВАМ

НАВЪРВОЛЯ̀ВАМ СЕ, -аш се, несв.; навърволя̀ се, -ѝш се, мин. св. -ѝх се, св., непрех. Рядко. Нареждам се на върволица. Майският ден преваляше и из кукурузищата се навърволиха към село жени и моми, които бяха цял ден копали. А. Страшимиров, А, 593-594. По плочите сновяха много хора / и в две редици те от край до край / наставят масите и, то се знай, / по тях каквото още друго тряба / .. / Натам сега са се навърволили / начело с кмета. К. Христов, ЧБ, 426-427.

Списък на думите по буква