НАВЪРВОЛЯ̀ВАНЕ

НАВЪРВОЛЯ̀ВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от навърволявам се.

Списък на думите по буква