НАВЪРВЯ̀ВАНЕ

НАВЪРВЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от навървявам и от навървявам се; навървяне.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква