НАВЪРЛУ̀ВАМ

НАВЪРЛУ̀ВАМ СЕ, -аш се, несв. и св., непрех. Върлувам дълго, върлувам до насита. Врагът се навърлува. Стихията се навърлува.

Списък на думите по буква