НАВЪ̀РНА

НАВЪ̀РНА1. Вж. навръщам1.

НАВЪ̀РНА

НАВЪ̀РНА2. Вж. навръщам2.

Списък на думите по буква