НАВЪ̀РТАНЕ

НАВЪ̀РТАНЕ ср. Отгл. същ. от навъртам и от навъртам се; навъртване, навъртяване. Навъртане на гайки. Навъртане около магазините.

Списък на думите по буква