НАВЪ̀РТВАНЕ

НАВЪ̀РТВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от навъртвам и от навъртвам се; навъртане, навъртяване1.

Списък на думите по буква