НАВЪРТЯ̀

НАВЪРТЯ̀. Вж. навъртам, навъртвам и навъртявам.

НАВЪРТЯ̀

НАВЪРТЯ̀ СЕ. Вж. навъртявам се2.

Списък на думите по буква