НАВЪРТЯ̀ВАНЕ

НАВЪРТЯ̀ВАНЕ1 ср. Рядко. Отгл. същ. от навъртявам и от навъртявам се1; навъртане, навъртване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

НАВЪРТЯ̀ВАНЕ

НАВЪРТЯ̀ВАНЕ2 ср. Отгл. същ. от навъртявам се2.

Списък на думите по буква