НАВЪ̀РША

НАВЪ̀РША. Вж. навършвам.

Списък на думите по буква