НАВЪРША̀ВАНЕ

НАВЪРША̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от навършавам и от навършавам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква