НАВЪ̀РШВАНЕ

НАВЪ̀РШВАНЕ ср. Отгл. същ. от навършвам и от навършвам се. И Кина, и Бойко до навършване на петата си годинка не можеха да произнасят звука "р". Д. Ангелов, ЖС, 577.

Списък на думите по буква