НАВЪ̀СВАМ

НАВЪ̀СВАМ, -аш, несв.; навъ̀ся, -иш, мин. св. -их, св., прех. В съчет. с лице, чело, вежди. Въся, свивам (вежди, лице, чело и под.) в израз на недоволство и др.; свъсвам, намръщвам, смръщвам. Калофер навъси вежди. Стори му се, че има нещо подозрително и в новите дрехи на непознатия, и в туй, което говореше. М. Марчевски, П, 23. А дядо Донко, щом го [Цонча] срещнеше някъде, навъсваше рунтави вежди и думаше: — Няма ли за тебе друго школо, бе чоджум? Ц. Церковски, Съч. III, 260. Лазар Глаушев навъси вежди и едва-едва докосна турчина с презрителен поглед, но Вардарски се поспря, окото му се наля с кръв и той изръмжа през зъби..Белята ли си търсиш, турчине! Не закачай мирните люде... Д. Талев, ПК, 191.

НАВЪ̀СВАМ СЕ несв.; навъ̀ся се св., непрех. 1. За човек — свивам вежди и придобивам недоволен, сърдит, мрачен израз; намръщвам се, свъсвам се, смръщвам се. Той [Борислав] седна срещу него и поръча на келнера литър вино и две чаши.Не пия!навъси се Алекси. А. Гуляшки, СВ, 208. — Какво стана с учителката? — Остави. Забравена история. — Банко се навъси и махна с ръка. — Напусна ме. М. Грубешлиева, ПИУ, 254. — Подадох на Народното Събрание прошение, за да ми определи поборническа пенсия... Аз нямам що да ям... Окъсан съм... — Дадоха ли ви? Матрапанчев се навъси. — Отфърлиха. Ив. Вазов, Съч. Х, 89. // За вежди, лице — свивам се в израз на недоволство; свъсвам се, намръщвам се, смръщвам се.

2. Прен. За небе, природа, време и под. — смрачавам се, стъмнявам се, обикн. поради облачност, дъжд, мъгла; свъсвам се, намръщвам се, смръщвам се. Водачът е опитен планинар,.. С един поглед,.., той преценява опасността. Върховете се навъсват все повече, там горе. Бл. Димитрова, Лав., 39. Малко преди да се замрачи, небето се навъси, затисна оклоните планински върхове и хребети и както беше като опушено, изведнаж побеля от снега. Д. Талев, ГЧ, 206. Няколко време Черни връх се руменее още облян от последните лучи, после побледнява, потъмнява, навъсва се, сиротен и див, в потъмнялото вишине. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 3-4.

Списък на думите по буква