НАВЯ̀ВАНЕ

НАВЯ̀ВАНЕ1, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от навявам и от навявам се. Схемата на равномерно разпределените зелени площи има за цел да създаде необходимите зелени масиви във всички райони и квартали.. При такова разпределение на зелените площи не се държи сметка за ветровете, за снежните навявания. Т. Горанов и др., ПА, 261. Мирисането на непознати газове трябва да става не направо, а предпазливо чрез леко навяване на газа — химично помирисване. Хим. VII кл, 1965, 84.

НАВЯ̀ВАНЕ

НАВЯ̀ВАНЕ2 ср. Отгл. същ. от навявам се.

Списък на думите по буква