НАВЯ̀ЗВАНЕ

НАВЯ̀ЗВАНЕ1 ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от навязвам и от навязвам се; навязуване.

НАВЯ̀ЗВАНЕ

НАВЯ̀ЗВАНЕ2, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от навязвям2 и от навязване; навръзване3.

Списък на думите по буква