НАВЯ̀ЗУВАНЕ

НАВЯ̀ЗУВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от навязувам и от навязувам се; навязване1.

Списък на думите по буква