НАВЯ̀РНО

НАВЯ̀РНО нареч. 1. Сигурно, по всяка вероятност; вероятно. Мама не дойде веднага при мене. Остана оттатък — навярно чакаше да се поуспокоя и сам да осъзная колко е лоша постъпката ми. П. Славински, МСК, 12. Зад вратата бе закачен на дървена закачалка смокинг, навярно току-що донесен от шивача, защото тук-таме бяха забравени конци от тропоската. М. Грубешлиева, ПИУ, 250. Нивата на Иван беше изорана повече от половината и ралото стоеше на междата. Навярно Иван днес щеше да я доорава. Елин Пелин, Съч. III, 155. Гръцкий цар като глядаше, че българската войска е десят пъти по- малко от неговата, мисляше, как навярно ще надвие. Д. Войников, КБИ, 60-61.

2. Остар. Със сигурност, с положителност. Без да са отбият в града, отидоха право на скелята; там са научиха навярно, че имало вапор да слезе отгоре и щял да пристигне каде среднощ. Ил. Блъсков, ПБ, 79-80. Не трябва да забравяме, че тези трима владетели си имат свои тайни планове, които журналистиката не бе в състояние и до днес да узнае навярно какви са. Лет., 1876, 7. Так как не мога да знам навярно дали ще успея да ви посета още един път преди тръгването Ви за в отечеството ни,.., потрудете ся да видите моето скромно жилище. АНГ I, 591. Стари и млади, знаяха ако не навярно, то по слух поне, че в селото има апостоли и съществува комитет. З. Стоянов, ЗБВ I, 388.

3. Остар. Точно, вярно спрямо подробностите. Да ся опишат и допълнат подробно и навярно следнии предмети. Първое отделение. 1. Какви обичаи и обряди са стрували в последни години и дор до сега струват наши българи, кога им ся раждат деца. Г. С. Раковски, П I, 1. По Франклиновите опити и по издирвания, направени от най-прочути физици по много места, доказа ся.., че у въздуха има електричество, но досега никак не може да ся издири отде навярно излиза това електричество. Й. Груев, Ф (превод), 188.

Списък на думите по буква