НАВЯ̀СВАНЕ

НАВЯ̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от навясвам; прилошаване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква