НАВЯ̀ХВАНЕ

НАВЯ̀ХВАНЕ ср. Отгл. същ. от навяхвам и от навяхвам се. Аз пръв видях неговата мрежа в един от ъглите на тавана през онези няколко дни в края на месец август, когато след едно навяхване на левия крак трябваше известно време да лежа в землянката по гръб. Н. Хайтов, ПГ, 116. Навяхването на която и да е става се характеризира с разкъсване или прекомерно разтягане на ставните връзки, на ставната капсула, сухожилията и пр. Ал. Гюровски, АЧ, 145. Във всички случаи на счупване, изкълчване или навяхване трябва незабавно да се потърси лекарска помощ. Анат. VIII кл, 39-40.

Списък на думите по буква