НАГА̀ВРЯМ

НАГА̀ВРЯМ СЕ, -яш се, несв.; нага̀вря се, -иш се, мин. св. -их се, св., непрех. Гавря се много, до насита.

Списък на думите по буква