НАГА̀ДАНЕ

НАГА̀ДАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от нагадам се.

Списък на думите по буква