НАГА̀ДВАНЕ

НАГА̀ДВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от нагадвам; нагаждане2, нагатване, нагатнуване.

Списък на думите по буква