НАГА̀ЗЯ

НАГА̀ЗЯ. Вж. нагазвам и нагазям.

НАГА̀ЗЯ

НАГА̀ЗЯ СЕ. Вж. нагазвам се.

Списък на думите по буква