НАГА̀ЛВАМ

НАГА̀ЛВАМ СЕ, -аш се, несв.; нага̀ля се, -иш се, мин. св. -их се, св., непрех. 1. Галя някого до насита. Барем са, майчинко, находих / по влашка земя широка, / барем са, майчинко, нагалих / влахкини моми хубави. Нар. пес., СбНУ ХХХIХ, 67.

2. Галя се на някого до насита. — Като се нарадва и нагали [кучката], пак изфръкна из прозореца и отиде да вземе мюждето от баща ви, че ни е намерила живи и здрави. Ив. Вазов, Съч. ХII, 59.

Списък на думите по буква