НАГАНО̀СВАМ

НАГАНО̀СВАМ, -аш, несв.; нагано̀сам, -аш, св., прех. Диал. 1. Ганосвам, калайдисвам нещо напълно, докрай.

2. Ганосвам, калайдисвам известно количество или всичко. наганосвам се, наганосам се страд.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква