НАГАНО̀СВАНЕ

НАГАНО̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от наганосвам и от наганосвам се.

Списък на думите по буква