НАГАРООБРАЗУ̀ВАНЕ

НАГАРООБРАЗУ̀ВАНЕ ср. Спец. Образуване на нагар. Крайно нежелателни за карбураторните и дизеловите горива са асфалтосмолистите вещества, които предизвикват нагарообразуването в моторите и нарушават правилния процес на изгарянето им. М. Герасимов, ХН, 308.

Списък на думите по буква