НАГА̀РЧАНЕ

НАГА̀РЧАНЕ ср. Отгл. същ. от нагарчам.

Списък на думите по буква