НАГА̀РЯНЕ

НАГА̀РЯНЕ ср. Отгл. същ. от нагарям и от нагарям се; нагоряване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква