НАГА̀ТВАНЕ

НАГА̀ТВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от нагатвам и от нагатвам се; нагаждане2, нагадване, нагатнуване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква