НАГА̀ТНУВАНЕ

НАГА̀ТНУВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от нагатнувам и от нагатнувам се; нагаждане2, нагадване, нагатване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква