НА̀ГЕЛ

НА̀ГЕЛ м. 1. Голям гвоздей.

2. Техн. Болт във форма на буква Г.

3. Мор. Приспособление, на което се навиват въжетата на кораб.

— От хол. nagel 'гвоздей' през рус. нагель.

Списък на думите по буква