НАГЍЗВАНЕ

НАГЍЗВАНЕ ср. Отгл. същ. от нагизвам и от нагизвам се.

Списък на думите по буква