НАГЍЗДВАНЕ

НАГЍЗДВАНЕ ср. Отгл. същ. от нагиздвам и от нагиздвам се.

Списък на думите по буква